lu.se

V-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vi finns i V-huset

Organisatoriskt är verksamheten i huset uppdelad i fyra institutioner som i sin tur är uppdelad i ett antal avdelningar. Avdelningarna bedriver undervisning för utbildningsprogrammen och arbetar med forskning inom respektive område.

För att effektivisera hanteringen av gemensamma funktioner t ex drift av undervisningslokaler mm finns en husstyrelse. Vaktmästeriet och V-husets bibliotek är också delar av husstyrelsens verksamhetsområde.

Efter en omfattande renovering (2013-2015) av V-huset har samtliga avdelningar flyttat tillbaka till V-huset.

Studenterna på de olika programmen är organiserade i sektioner, vanligen en för varje utbildningsprogram.

Sidansvarig: