lu.se

V-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggandet av LTH

Tanken på en teknisk högskola i södra Sverige togs upp i mitten av 1950-talet av Skånska Ingenjörsklubben som hade noterat att det var tunnsått med skåningar bland teknologerna på KTH och Chalmers. Man gjorde en utredning om behovet av teknisk undervisning i södra Sverige och kom fram till att här fanns en reserv av tekniska begåvningar som ej utnyttjades. Undersökningen låg till grund för en skrivelse till universitetsutredningen och till skrivelsen var tillfogat uttalanden från ett flertal företrädare för näringslivet i Skåne.

I maj 1960 kom riksdagsbeslutet, den 3 juni samma år tillsattes en kommitte för organisationen och arbetet påbörjades. Lärosätet skulle benämnas Tekniska högskolan I Lund (LTH). Den skulle ha sex avdelningar: teknisk fysik (F), kemi (K), elektroteknik (E), väg- och vattenbyggnad (V), maskinteknik (M) samt arkitektur (A). De första teknologerna i Lund - tekniska fysiker, antogs till hösten 1961. En liten förvaltning som leddes av Lars Ingvar uppgick till ca 20 anställda så beslutsvägarna var korta och snabba.

1965 invigdes LTH som fristående teknisk högskola och det förblev den till 1969 då Lunds universitet fick statsmakterna att införliva LTH med LU. LTH blev en teknisk fakultet - tekniska naturvetenskapliga fakulteten. 

Väg- och vattenbyggaren Åke Holmberg som var konstruktören bakom LTH-bygget dokumenterade processen i ett omfångsrikt fotoalbum.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Inst för matematik. Huvudbyggnad.
Juni 1963

Inst för maskinteknik, gjutning av supergolvfundament. Mars 1964

Inst för maskinteknik, bank för rälgående kran. April 1964

Inst för maskinteknik, s. apparathallen. September 1964

Inst för Maskinteknik, s. apparathallen. Fixerad, utlyftbar pelare. Sept 1964

Utsikt från Helsingkronas tak. December 1964

Kemiskt centrum, balkmontage, ö.delen. Februari 1965

Kemiskt centrum, balkmontage av inhängd balk i ö. delen. Februari 1965

Referenser

Tekniska högskolan i Lund 1961-1986 / [redaktionskommitté: Carl Axel Acking, Bertram Broberg, Lars Ingvar]. ISBN 91-7810-707-5. Lund : Högsk., 1986

 

 

Sidansvarig:

Stomplanen i fulltext

Stomplan för Tekniska Högskolan i Lund
Stockholm ; Lund : Organisations-
kommittén för teknisk högskola i Lund, 1961

Dokumentet går att läsa och söka i men utskrift rekommenderas ej pga dålig textigenkänning