lu.se

V-huset

Lunds Tekniska Högskola

 

 

 

 

Välkommen till V-huset!

I V-huset finns verksamheter som har anknytning till projektering, byggande och förvaltning av byggnader och annan infrastruktur. De utbildningar som främst har sin anknytning till V-huset är

  • Civilingenjörsutbildningen i Väg och vatten
  • Civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri
  • Brandingenjörsutbildningen
  • Civilingenjörsutbildningen i Riskhantering